• darkblurbg

Water- en luchtdoorlatend

HanseGrand DEKLAGEN passen zich op natuurlijke wijze aan hun omgeving aan, zijn extreem weerbestendig en ook nog eens bestand tegen extreem weer. De zorgvuldig geselecteerde materiaalmengsels zijn water- en luchtdoorlatend en laten geen afdichting van de bodem toe. Als gevolg van de aanleg van HanseGrand deklagen creëren we een positief microklimaat voor mens, dier en natuur. Het is echter niet alleen een kwestie van afvoeren, maar ook en vooral beheren; hierdoor is de halfverharding het hele jaar door bijna geheel stof- en “smeer”-vrij te houden.

Stabiel en goed begaanbaar

De natuurlijke uitstraling en zeer goede begaanbaarheid - ook voor rolstoelen en rollators - maken ze geschikt voor wandel- en fietspaden, pleinen, kerkhoven en festivalterreinen, maar ook voor paden en wegen in parken, op speelplaatsen, golfbanen en campings.

Allround toepasbaar

HanseGrand DEKLAGEN komen goed tot hun recht in zowel de bebouwde omgeving als in kwetsbare natuurgebieden. En dat gecombineerd met voortreffelijke eigenschappen:

  • Prima water- en luchtdoorlatend
  • 100% natuurlijk evenals de uitstraling
  • Milieuvriendelijk en zeer duurzaam
  • Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden
  • Geen doorgroei van onkruid
  • Stuift nauwelijks en “smeert” ook niet

HanseMineral 0/16

Het beste resultaat bereikt men als de HanseGrand deklagen worden toegepast in combinatie met een speciaal ontwikkelde tussenlaag: HanseMineral®. Deze "dynamische" tussenlaag zorgt niet alleen voor de scheiding van de grovere fundering met de fijne deklaag en een betere opname van de dynamische belasting, maar verbetert ook de waterhuishouding in het pakket door de capillaire werking en versterkt de eigenschappen van de toplaag.

Opbouw

De juiste constructie van een weg, pad en/of terrein is onder meer afhankelijk van de belasting, de doorlatendheid en de gesteldheid van de ondergrond. De toepassing bepaalt de gewenste korrelgrootte; bij paden met een lichte belasting zal de deze 0/5-0/8 zijn; wanneer de deklaag zwaarder belast gaat worden adviseren wij een korrelgrootte van 0/11. Let wel: HanseGrand is niet geschikt voor frequent auto/vrachtverkeer.

Een goede opbouw met een halfverharding van Maccrox/HanseGrand ziet er bijvoorbeeld als volgt uit 

Bij een juiste verwerking (en onderhoud) zijn de HanseGrand water- en luchtdoorlatend, mits de fundering en de natuurlijke ondergrond ook (blijvend) waterdoorlatend zijn. 

Inbouw- en onderhoud

Van essentieel belang voor een langdurig plezier van uw Hansegrand verhardingen zijn niet alleen een juiste inbouw van het materiaal, maar ook - en vooral - het regelmatige onderhoud:

inbouwaanwijzingen

onderhoudaanwijzingen