• darkblurbg

Meng- en betongranulaat

Menggranulaat (ook wel repac genoemd) is een bouwstof, die wordt verkregen door het breken en zeven van beton- en metselwerkpuin en minimaal 45% bestaat uit betongranulaat. Repac wordt vooral gebruikt voor verharding van tijdelijke wegen, bouwwegen of als fundering. De dikte is afhankelijk van de toepassing. Bij het losse of onverdichte materiaal wordt gerekend met 1800 kg/m³. Het granulaat kan verontreinigd zijn met plastics, pvc, en andere materialen zoals zware metalen, die er volgens de vervaardigers niet magnetisch uit te verwijderen zijn.

Betongranulaat wordt verkregen uit betonpuin, dat vrijkomt bij het slopen van constructies van en met beton. Gesloopt beton kan na bewerken (breken, zeven, reinigen) uitstekend worden hergebruikt als toeslagmateriaal in beton of als funderingsmateriaal. Men spreekt van betongranulaat als het materiaal voor meer dan 90% uit beton bestaat. Het materiaal kan dus op een milieuvriendelijke manier hergebruikt worden en levert beton zijn bijdrage aan een circulaire economie. Betongranulaat is harder dan puingranulaat en is daarom geschikt voor zware belasting of een doorlatende fundering.

Steenslag en breuksteen

Breuksteen (ook wel split) is een natuursteen van onregelmatige vorm, zoals die ongekapt of licht bewerkt uit de steengroeve is gebroken, of door middel van springstof is verkregen. Vroeger werd breuksteen gebruikt als bouwmateriaal voor bijvoorbeeld kerken en kastelen. Tegenwoordig wordt breuksteen veel gebruikt bij dijkverzwaring, om de dijken te beschermen tegen golfslag.

Wij hebben breuk- en/of stortsteen is de verschillende maten en gewichten, de kleur is grijs.

Steenslag - niet te verwarren met breuksteen - is gebroken steen van natuursteen. In tegenstelling tot grind heeft steenslag een hoekig oppervlak, wat de samenhang vergroot. Natuursteen wordt gewoonlijk in steengroeven gewonnen. Door het breken van deze natuursteen ontstaat steenslag. Steenslag van natuursteen is voor vele toepassingen mogelijk en beschikbaar in diverse soorten en kwaliteiten: 

  • Schots Graniet (van 0-2 mm t/m 16-50 mm), kleur is gemêleerd grijs/roze
  • Yellow Sun (van 5-11 mm t/m 64-100 mm), kleur is geel
  • Icy Blue (van 8-16 mm t/m 60-100 mm), kleur is gemêleerd grijs/blauw
  • Jogefix (van 0-8 mm t/m 56-80 mm), kleur is gemêleerd geel/oker/grijs
  • Basalt (van 1-3 mm t/m 75-150 mm), kleur is antraciet/(donker)grijs
  • Kalksteen (van 0-4 mm t/m 90-150 mm), kleur is grijs
  • Grauwacke (van 0-12 mm t/m 150-300 mm), kleur is gemêleerd rood/geel/bruin

Zand en zwerfkeien

Zand is zacht, hard, los en korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter. Als de korrels kleiner dan 63 micrometer zijn heet de grondsoort silt; bij korrels groter dan 2 millimeter spreekt men an grind. Zand komt meestal voor als sediment, hetgeen wil zeggen dat het zand is vervoerd door water of wind. De korrels zijn meestal afbraakmateriaal van gesteenten, maar kunnen ook van organische afkomst (schelpen, koraal) zijn. Hoewel al dat zand er op het eerste gezicht vrijwel allemaal hetzelfde uitziet, zijn er toch veel verschillen in te ontdekken. Ruw of fijn, scherp of niet, groen, rood of kleurloos. Deze eigenschappen vertellen ons niet alleen hoe het zand gevormd is, maar bepalen ook voor welke doeleinden het goed te gebruiken is. Het ene zand is perfect om huizen mee te bouwen, terwijl een ander soort juist geschikt is voor in onze tandpasta!

Wij hebben voor u onder andere metsel-, breker-, verschralings- of drainage- en ophoogzand!

Lichte ophoogmaterialen

Onder lichte ophoogmaterialen worden volgens de CROW de granulaire materialen (bims, flugsand, lava, geëxpandeerde kleikorrels, schuimglas en E-bodemas), geëxpandeerd polystyreen (EPS) en schuimbeton verstaan. Het gaat om materialen met een lage volumieke massa, waardoor ze uitermate geschikt zijn als ophoog- of aanvulmateriaal in met name zettingsgevoelige gebieden. Elk type heeft specifieke kenmerken, die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden in de civiele techniek. Maar ook in lichtgewicht beton doen de lichte granulaten hun werk. 

Wij hebben voor u de beschikking over bims, lava, geëxpandeerde kleikorrels en schuimglas.

En meer

Van antiworteldoek tot duurzame kunststof rijplaten en van basaltzuilen tot filternetten. En niet alleen producten, maar ook hebben wij oplossingen voor bijvoorbeeld doorlatende en/of waterbergende constructies voor paden en terreinen.