• darkblurbg

De ECORASTER® A50 is het bevestigingssysteem als het gaat om het leggen van schuine oppervlakken zoals dijken, hellingen, oevers en/of taluds.

Voorkom erosie!

Erosie, bodemaantasting, uitspoelingen worden voorkomen bij een correcte installatie van het ECORASTER®-systeem.

De gestelde vereisten, het ontwerp, de hellingshoek en de bodemgesteldheid bepalen de noodzaak van een (extra) bevestiging met grond- of ankerpennen. Lokale ingenieurs moeten worden geraadpleegd voor de specifieke bodemgesteldheid en kunnen ook de juiste afmetingen en hoeveelheden van deze verankering adviseren.

Om het beste resultaat te bereiken moeten de volgende acties worden ondernomen vóór de inbouw van ECORASTER®. Afhankelijk van de beginvoorwaarden en bodemgesteldheid zal men:

  • los gesteente en niet-geschikt bodemmateriaal moeten verwijderen
  • de bestaande vegetatie verwijderen en opruimen
  • de ondergrond nivelleren en profileren
  • eventueel een fundering toepassen     

Vulling

Bij het vullen van het raster moet men rekening houden met de aanwezige habitat, een vulling met geschikt grondmengsel met voldoende bemestings- en fijn materiaal; dit laatste voor een juist watermanagement . De wortels van planten en/of grassen zullen naast de grondpennen en koppelsysteem voor extra stabiliteit zorgen

Installatie

Let op: De installatie van ECORASTER® A50 op hellende oppervlakken kan niet worden uitgevoerd volgens een standaard installatiehandleiding. We adviseren u graag.