• darkblurbg

HanseMineral® wordt als een dynamische laag ingebouwd tussen de fundering en de HanseGrand® deklaag. De primaire taak is het overbrengen van dynamische belastingen van de deklaag naar de fundering; vandaar de naam "dynamische laag". Deze tussenlaag voorkomt ook dat de fijnkorrelige toplaag zich kan vermengen met de grovere funderingslaag.

Versterkt eigenschappen toplaag

Belangrijk voordeel is de afstemming van de materialen op elkaar; niet allen qua korrelverdeling en vorm, maar ook en vooral qua afschuifsterkte. Het verhoogt op lange termijn het draagvermogen van de HanseGrand toplagen aanzienlijk en zorgt voor een uitgebalanceerd waterbeheer. Met name door deze waterregulatie is HanseMineral® niet te vervangen door een gewoon, conventioneel 0/16 mm mengsel.

HanseMineral® is ook geschikt voor het opnieuw profileren van oneffenheden, zoals, spoorvorming, kuilen en gaten. Als tussenlaag kan het ook gebruikt worden voor toplagen anders dan HanseGrand.

Technische gegevens

HanseMineral® voldoet aan de vereisten zoals gesteld in de Duitse normen DIN 18035-5 en de FLL; er is (nog) geen Nederlandse normering t.a.v. halfverharding.  Het wordt geproduceerd in een korrelgrootte van 0/16 mm. HanseMineral wordt in een dikte van 6-8 cm ingebouwd; de Proctordichtheid is afhankelijk van de toegepaste grondstoffen 2,0 ton/m³ - 2,3 ton/m³.