• darkblurbg

De keuze van een betonmengsel is enerzijds afhankelijk van de gewenste sterkte, uiterlijk en eigenschappen en anderzijds van de omgeving, waar de betonconstructie zich in bevindt (milieuklasse) en Europese, landelijke en/of lokale wetgeving of bouwvoorschriften. Recepten kunnen worden ontworpen in overeenstemming met onder andere de applicaties en aggregaten, die ter plaatse beschikbaar zijn met inbegrip van cement en ultrafijne toeslagstoffen!

Ontwerp betonmengsels

MACCROX kan helpen bij het ontwerpen van mengsels voor betonspecie/readymix, welke toegepast worden voor het maken van zowel prefab als (licht)blokken, straatstenen, opsluit- of palissade banden t.b.v. borders (droog beton), balken, trappen en/of (sandwich) panelen. Bij deze laatste categorie  kunnen we u ook van dienst zijn met extra technische ondersteuning bij de keuze van thermische isolatie of ankers. Uiteraard gebeurd dat in overéénstemming met de EN-normen voor prefab beton.

Zelf verdichtend beton, hoge sterkte beton of andere specifieke toepassingen hebben geen geheimen voor ons. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe producten en/of verbeterende samenstellingen. Naast bemiddeling in aan- en verkoop van duurzame en kwaliteitsproducten voor de betonsector, verzorgen wij hiervoor ook de advisering over de specifieke eigenschappen en de technische ondersteuning voor alle toepassingen er van.

Adviezen Europese (beton)normen

Gestandaardiseerde richtlijnen met betrekking tot eigenschappen en samenstelling van materialen, fabricageprocessen, beproevingsmethoden, beoordelen van materiaaleigenschappen enz, etc. Er zijn veel regels waar men zich aan moet houden en recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat deze niet overbodig zijn.

Daar waar men spreekwoordelijk door de bomen het bos niet meer zou kunnen zien, zo zou men letterlijk door de normen het eindproduct van beton uit het zicht kunnen verliezen. Maccrox staat u met raad en daad bij als het om de (Europese) regelgeving van beton gaat. We spreken de "taal" en kunnen deze vertalen naar voor u begrijpelijke woorden en/of acties.

Betonadditieven: Reba Paver en Reba Lightblock 

REBAstab Light Block wordt gebruikt bij de productie van lichtgewicht blokken met open structuurbeton, terwijl REBAstab Paver wordt toegepast bij de productie van normale betonproducten als betonblokken, straatstenen, trottoirbanden, palissaden, buizen, mangaten, enz. In sommige gevallen is het gebruik van REBAstab Paver in lichtgewicht beton voor geprefabriceerde producten mogelijk.

Door deze additieven te gebruiken, is het mogelijk om de verdichtbaarheid van het beton te verhogen en de hydratatie te verbeteren. Hierdoor wordt het beton homogener, is gemakkelijker te verwerken en eenvoudiger te comprimeren. Het uiteindelijke resultaat is een hogere sterkte, hogere vries-/dooiweerstand en een beter uiterlijk van de afgewerkte producten. Ook is het mogelijk om hoeveelheid cement te verminderen.

Kant en klare lichtgewicht betonmortels

Ook ontwikkelen en verkopen wij in samenwerking met onze Engelse partners lichtgewicht betonmortels met als uw voordeel: 2x zo veel waar voor uw geld. Er is volop keuze: BetonMix, PostMix en/of BaseMix

BetonMix: Gebruiksklaar constructief lichtgewicht beton, weegt 1500 kg/m3 en heeft een druksterkte van 25N/mm². Supersterk en ideaal voor funderingen, treden, paden, muren, lichtgewicht vloeren al dan niet i.c.m. staalplaten, entresols, etc

PostMix: Gebruiksklaar beton, dat 1200 kg/m3 weegt en binnen 5 á 10 minuten droogt. Ideaal voor het verankeren van houten, metalen of betonnen palen, bordjes, pergola’s, verlichtingspalen en/of waslijnen.

Permeable BaseMix: Een droge betonmortel, op basis van cement en geëxpandeerde kleikorrels; het product is na toevoeging van water klaar voor gebruik. Ideaal als fundatie voor doorlatende (half)verhardingen, die tevens kan dienen als tijdelijke wateropslag, mocht de ondergrond niet voldoende doorlatend zijn.