• darkblurbg

HG-Mix® is een nieuw product van de firma HanseGrand; het is een halfverharding met een extreem hoge stabiliteit, aangepast aan de eisen van deze tijd. Dankzij het uitgelezen mengsel van harde natuurlijke stenen in combinatie met snel klevende “zachtere” stenen, resulteert dit in een halfverharding die direct te gebruiken is. Een lange levensduur wordt verzorgt door de langdurige kalkhoudende mineralen in het product.

Eigenschappen

  • Snel te gebruiken
  • Niet tot nauwelijks stofontwikkeling
  • hoge belastbaarheid en afschuifsterkte
  • weersbestendig

HG-Mix is in tegenstelling tot andere HanseGrand-producten slechts weinig waterdoorlatend; het is dus van essentieel belang om de afwatering te waarborgen door een adequate wegprofiel.

Technische gegevens

HG-Mix kan in verschillende gradaties worden toegepast; de op de toepassing afgestelde korrelverdeling zal moeten voldoen aan de (door Duitse normen) geëiste zeefkrommen. Het inbouwgewicht is ca  2,0 ton/m3 verdicht. Het product is onderworpen aan constante kwaliteitscontrole en voldoet aan de allerhoogste eisen voor oppervlakteschuifsterkte.